Kasvunpolku | Hoitava kiintymys – terapeuttinen vanhemmuus -täydennyskoulutus
323
single,single-post,postid-323,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Hoitava kiintymys – terapeuttinen vanhemmuus -täydennyskoulutus

HOITAVA KIINTYMYS – TERAPEUTTINEN VANHEMMUUS

Täydennyskoulutus

Ryhmämalli on suunniteltu tueksi sijais- ja adoptiovanhemmille sekä hoitajille ja vanhemmille, joiden hoitamat lapset ovat kokeneet traumoja ja kiintymyksen ongelmia. Ryhmän tavoite on lisätä ymmärrystä lasta kohtaan, tutkia keinoja soveltaa ymmärrystä vanhemmuuteen ja kasvatukseen sekä lisätä vanhempien taitoja ja itseluottamusta.

Ryhmämalli on jaettu kolmeen moduuliin, joista kussakin on kuusi tapaamista. Ryhmämalli pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan ja sen pohjalta kehitettyyn, kiintymyskeskeiseen vuorovaikutusterapia malliin. Daniel Hughesin työ vanhempien ja sellaisten lasten kanssa, joilla on kiintymyksen pulmia, on ollut lähtökohtana ryhmämuotoisen työskentelyn kehittämiselle.

Koulutus soveltuu sijais- ja adoptiovanhemmille, lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian työntekijöille, kasvatus- ja opetustyötä tekeville, erityislasten kanssa työskenteleville ja erityislasten vanhemmille.

1. Moduuli tarjoaa ymmärrystä kiintymyssuhdeteoriasta ja kiintymysmalleista sekä johdannon terapeuttiseen vanhemmuuteen. Erityisesti korostetaan vanhemman kykyä pitää mieli mielessä, jotta vanhempi oppii tunnistamaan omia sisäisiä kokemuksiaan valmistautuakseen pohtimaan lapsen sisäisiä kokemuksia seuraavissa kahdessa moduulissa.

2. Moduulissa esitellään vanhemmuuden talomalli ja tarjotaan ohjausta, kuinka vanhempi voi auttaa lasta kokemaan perheen turvallisena perustana. Lisäksi vanhempia rohkaistaan huolehtimaan itsestään ja omasta jaksamisestaan, mikä myös on tärkeä osa lapsen turvallisuudentunteen rakentamisessa.

3. Moduulissa vanhemmuuden talomallin tutkimista jatketaan sen pohjalta, kuinka vanhemmat voivat rakentaa suhdetta lapseen ja samalla hallita hänen käyttäytymistään. Vanhemman ja lapsen välistä yhteyttä korostetaan ennen käyttäytymisen korjaamista. Tällä tavalla lapsen luottamus ja turvallisuudentunne kasvavat.

Aikataulu:

1. moduuli

ti 19.3.19 klo 13-15

ti 2.4.19 klo 13-15

ti 16.4.19 klo 13-15

ti 30.4.19 klo 13-15

ti 14.5.19 klo 13-15

ti 28.5.19 klo 13-15

2. moduuli

ti 10.9.19 klo 13-15

ti 24.9.19 klo 13-15

ti 8.10.19 klo 13-15

ti 22.10.19 klo 13-15

ti 5.11.19 klo 13-15

ti 19.11.19 klo 13-15

3. moduuli

ti 14.1.20 klo 13-15

ti 28.1.20 klo 13-15

ti 11.2.20 klo 13-15

ti 25.2.20 klo 13-15

ti 10.3.20 klo 13-15

ti 24.3.20 klo 13-15

Ryhmän koko on 15 henkilöä. Ryhmän hinta on 310 euroa/moduuli (alv 0) sisältäen materiaalit ja kahvitarjoilut.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 12.3.2019 mennessä:

Salla Kolmakow
040 352 2277 tai salla.kolmakow@kasvunpolku.fi

Kouluttajat:

Salla Kolmakow, sosiaalityöntekijä YTM, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja & DDP-työntekijä

Riitta Antikainen, sosiaalityöntekijä YTM, neuropsykiatrinen valmentaja & DDP-työntekijä

Riitta ja Salla ovat molemmat työskennelleet vuosien ajan lastensuojelussa, kouluttautuneet DDP-menetelmän käyttöön ja soveltavat sitä työssään lasten, nuorten ja perheiden kanssa.