Kasvunpolku | PERHEVALMENNUS -KOULUTUS KUOPIOSSA 5.2.2020-12.5.2020
430
single,single-post,postid-430,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

PERHEVALMENNUS -KOULUTUS KUOPIOSSA 5.2.2020-12.5.2020

 

 

porstuaKasvunpolku Oy ja Tamski avoin yhtiö (Porstua) järjestävät yhteistyössä kp2_logo_2x

PERHEVALMENNUS-KOULUTUKSEN (=PERHETYÖTÄ VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA) KUOPIOSSA AJALLA 5.2.2020 – 12.5.2020

Johdanto:

THL, Käypä hoito –suositus sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE ovat nostaneet keskiöön lapsen kokonaisvaltaisen hoivan, huolenpidon ja kasvatuksen. Merkittävässä osassa ovat varhaiskasvatuksen, koulun ja yhteiskunnallisten ohjelmien mahdollisuudet olla läsnä lapsen elämässä, lapsen asiassa, vahvistamassa hänen vanhempiensa vanhemmuustaitoja. Mikäli peruspalveluista huolimatta ongelmat kasaantuvat, autetaan perheitä kuntoutumaan sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön ja lastensuojelun perhetyön keinoin. Toisinaan vanhemmuutta on täydennettävä ja lapsi sijoitettava kodin ulkopuolelle. Sijaishuollonkin päämääränä on, että perhe kuntoutuu ja lapsi voi palata turvallisesti omaan kotiinsa.

Perhevalmennus koulutuksessa esiteltävät lähestymistavat ja työskentelymenetelmät vahvistavat perheiden kyvykkyyttä ja elvyttävät heidän vanhemmuustaitojaan. Koulutuksen sisällöt noudattavat myös niitä eettisiä ja moraalisia periaatteita, jotka tukevat asiakkaan osallisuutta, vastuuta omasta elämästään ja lisäävät asiakkaan kokemusta tasavertaisuudesta.

Koulutusryhmässä ammattilaisten monipuolinen osaaminen tulee yhteiseen jakoon, kehittyy, koostuu ja rakentuu vastaamaan tämän ajan perheiden tarpeisiin. Kouluttajien tehtävä on innostaa ja saada näitä uusia, erilaisia, innovatiivisiakin näkökulmia esiin niin, että ne auttavat perheitä kuntoutumaan ja löytämään oman parhaimpansa.

 

Kohderyhmä:

Perhevalmennus-koulutus on tarkoitettu jatkokoulutukseksi perheiden kanssa työskenteleville varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille (perhetyöntekijät, neuropsykiatriset valmentajat ym.), joilla on vähintään toisen asteen perustutkinto.

 

Tavoitteet:

Perhevalmennus-koulutuksen tavoitteena on perehtyä koko perheen tukemiseen. Kouluttautuja saa valmiuksia hahmottaa yhdessä perheen kanssa juuri ko. perheelle sopivimmat keinot arjen sujumisen edistämiksi. Koulutuksen aikana opitaan Tammenterho-ideologian mukainen valmentava työote ja siihen liittyviä menetelmiä. Niiden avulla tuetaan  toimivien kasvatus- ja ohjausmallien omaksumista ja opastetaan käytännön kotitilanteita perheissä.

Perhevalmennus edesauttaa parhaimmillaan koko perheen hyvinvointia ja jaksamista, ennaltaehkäisee ongelmien kerrannaisvaikutuksia ja tarjoaa vanhemmille tukea ja opastusta lastensa ohjaamiseen ja kasvattamiseen.

 

Sisältö:

Valmentava työote, neuropsykiatrisen valmennuksen ja perhevalmennuksen kehykset

Valmennuksen keskeiset lähestymistavat: ratkaisukeskeisyys, narratiivisuus, tyhjän pään metodi ja NLP valmennuksen käytössä

Perhevalmennuksen kehykset

Perhevalmennus prosessina

Mielikuvat perheestä ja mielikuvien muokkaus ja oman mielen ohjailu

Perheenjäsenten verkostot ja roolit

Perheen voimavarat ja vahvuudet

Tavoitteiden asettaminen ja perheenjäsenten motivointi

Valmennuksen eri menetelmien ja perhekoulumenetelmien käyttö vanhempien ohjauksessa

Valmentaja yhteistyössä päivähoidon, koulun, oppilaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Perhevalmennusprosessin arviointi ja palautteen antaminen

 

Toteutus:

Koulutuksen kesto on kahdeksan päivää. Koulutus toteutetaan vuorovaikutuksellisina luentoina, ryhmätöinä ja harjoituksina.

 

Kouluttajat:

Vastuukouluttajina Eeva-Liisa Tamski www.eeva-liisa.tamski.fi, www.porstua.fi Koulutuksessa voi vierailla myös muita asiantuntijaluennoitsijoita.

 

Ajankohta:

05.-06.02.2020 klo 9-15

03.-04.03.2020 klo 9-15

20.-21.04.2020 klo  9-15

11.-12.05.2020 klo 9-15

 

Hinta: 700 € + alv 24%  168 €, yhteensä 868 €. Osallistumismaksun voi maksaa myös erissä.

 

Paikka: Tiiholantie 27, 71480 Kurkimäki

 

Ilmoittautumiset 19.1.2020 mennessä osoitteessa:

https://link.webropolsurveys.com/S/98EA98107F50E2EB

 

Tiedustelut:

Järjestelyjen suhteen Salla Kolmakow, salla.kolmakow@kasvunpolku.fi

Sisältöjen suhteen Eeva-Liisa Tamski, eeva-liisa.tamski@porstua.fi

 

coolkidsnimmari