Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Green Care painotuksella 30op, Savonlinna 2022

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Koulutuksessamme sovelletaan neuropsykiatrisen valmennuksen prosessia Green Care toimintaympäristöihin. Luonto- ja eläinavusteiset interventiot soveltuvat erinomaisesti neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiksi. Koulutuksen aikana toteutamme käytännönharjoituksia luonto- ja talliympäristössä.

Kasvunpolun neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus tarjoaa neuropsykiatristen haasteiden kohtaamiseen Green Care perusteisen näkökulman. Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelu pyrkii vahvistamaan asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja oman elämän asiantuntijuutta. Yhdistämällä Green Care menetelmiä ja DDP-menetelmällinen orientaatio ratkaisukeskeiseen kuntoutukseen saadaan kokonaisvaltainen, asiakasta ja hänen verkostoaan tukeva työskentelyote.

Lähijaksot:

  1. jakso 25.-27.8.2022
  2. jakso 15.-16.9.2022
  3. jakso 20.-22.10.2022
  4. jakso 17.-18.11.2022
  5. jakso 12.-13.12.2022
  6. jakso 12.-13.1.2022
  7. jakso 16.-17.2.2023
  8. jakso 23.-24.3.2023

klo 9.00–15.00, 18 lähiopiskelupäivää

Paikka: Tanhuvaaran Urheiluopisto / Green Care Farm Luonnos, Savonlinna

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa työskenteleville. Koulutus soveltuu hyvin opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, mm. opettajille, erityisopettajille, terapeuteille, hoitajille, ohjaajille sekä mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva

työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Luonto-, eläin-, hevos- tai maatalousalan koulutus katsotaan eduksi koulutukseen hakeutuessa.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa sekä käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksessa perehdytään neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostossa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Lisäksi valmentajat omaksuvat DDP-mentelmällisen työotteen ja suhdeperustaisen orientaation työskentelyynsä.

Keskeiset sisältöalueet

· Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa

· Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista

· Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa

· Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut

· Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä kouluympäristö ja lastensuojelu

· Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet

· Voimavarakeskeinen ajattelu ja asiakkaan osallisuus ja toimijuus

· Valmennusprosessi, valmennuksen keinot

· Eläin työparina valmennuksessa, eläimen hyvinvointi, toiminnan turvallisuus

· Valmennusmenetelmien soveltaminen luontoympäristöön

· Green Care neuropsykiatrisen valmennuksen viitekehyksenä

· Eläinavusteiset interventiot nepsyvalmennuksen menetelminä

· Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia

· Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet

· Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä

· Positiivisen psykologian perusteet

· Kiintymyskeskeinen työote & DDP-menetelmät

· Suhdeperustainen työote

Kouluttajat

Piia Nissinen, erityisopettaja, yhteisöpedagogi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja. Tutkintokoulutusten lisäksi Piia on sosiaalipedagogisen hevostoiminnan- ohjaaja, kasvatus- ja kuntoutuskoiraohjaaja, Green Care toimija sekä NPL personal coach ja practitioner. Mindfulness Tunnetaitovalmentajakoulutus ja hevosavusteinen mindfulness HeLMi® täydentävät valmennusosaamista tunne- ja tietoisuustaitojen osaamisella. Piialla on myös hevosalan tutkintoja

ja hän tuottaa yrittäjänä luonto- ja eläinavusteista nepsyvalmennusta sekä eläinten käyttäytymiseen ja koulutukseen liittyviä palveluita.

Salla Kolmakow, sosiaalityöntekijä YTM, neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja ja kouluttaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, työnohjaaja (STOry), NLP-practitioner, Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja, HeLMi®-ohjaaja, DDP-orientoitunut työtekijä, Eläinavusteiset hyvinvointipalvelut-koulutus, Psykoterapeutti ja ratsastusterapeuttiopiskelija, Positive Psychology Practitioner (koulutuksessa). Salla on toiminut pitkään lastensuojelun kentällä ja hyödyntää nepsy-valmennusta niin lastensuojelun arjessa kuin eläinavusteisessa kuntoutuksessa. Salla on erikoistunut DDP-työskentelyyn ja traumataustaisten asiakkaiden kohtaamiseen.

Terhi Perkkiö, toimintaterapeutti AMK, neuropsykiatrinen valmentaja ja -kouluttaja. Terhi on työskennellyt useiden vuosien ajan lastensuojelun toimintaympäristössä toimintaterapeuttina ja neuropsykiatrisena valmentajana. Terhin erityisosaamista on eläinavusteinen toimintaterapia ja neuropsykiatrinen valmennus. Hänellä on myös hevosalan tutkintoja ja täydennyskoulutuksena sosiaalipedagogisen hevostoiminnan opinnot sekä HeLMi® koulutus.

Koulutuksessa vierailevina asiantuntijoina mm.:

· psykiatrian erikoislääkäri

· nepsyvalmentaja/yrittäjä

Lisätietoja

Piia Nissinen piia.nissinen@kasvunpolku.fi 050-3844422

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti 15.3.2022 mennessä:

https://link.webropolsurveys.com/S/6CAEE91596DB4C0C

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. Kutsu koulutukseen valituille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Hinta

2200 € + alv 24% (2728 €), hinta sisältää lähiopetuksen ja siinä jaettavan opetusmateriaalin, valmentajan oppaan sekä oppikirjan ja kahvitarjoilut. Laskutus voidaan sopia useammassa erässä. Mikäli haluat laskun useammassa erässä, muista mainita se ilmoittautumisen yhteydessä.

Kategoriat

Avainsanat

Lisää kirjoittajalta

Uusimmat blogi­kirjoitukset