Kasvunpolku | Nuortenkoti Kasvunpolku
264
page,page-id-264,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Nuortenkoti Kasvunpolku

Nuortenkodin toiminta perustuu kiintymyskeskeiseen ajatteluun. Arjen päivärytmillä, aikuisen läsnäololla ja tutuilla rutiineilla luodaan nuorelle tasainen ja turvallinen kasvuympäristö. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat kodinomaisuus, avoimuus, osallisuus sekä fyysinen ja henkinen koskemattomuus. Yhteistyö nuoren läheisverkoston kanssa on merkittävä ja keskeinen osa toimintaamme.

Nuortenkodin toimintaa ohjaavassa kiintymyskeskeisessä ajattelussa nuoren oireita pyritään ymmärtämään yrityksenä kertoa kokemuksistaan ja pahasta olostaan. Suhteen rakentuminen lähtee Kasvunpolun aikuisten aloitteellisuudesta houkuttaa nuorta vuorovaikutukseen leikillisyyden, huumorin ja yhteisen ilon kautta. Aito kiinnostus ja hyvän huomaaminen rakentavat luottamusta ja eheyttävät nuorta.

Vuorovaikutuksen periaatteena on yhteisen aaltopituuden löytäminen eli samaan tunnetilaan virittäytyminen. Hyväksyntä, rakkaus ja empatia rakentavat nuoren omanarvon tunnetta ja sen myötä helpottavat nuoren kykyä vastaanottaa hyvää sekä vähentää häpeän tunnetta. Kiintymyskeskeisyys soveltuu erityisesti lapsille ja nuorille, jotka ovat kokeneet elämässään paljon muutoksia, joilla on vaikeuksia asettua aloilleen tai joilla on todettu kiintymyksen pulmaa.

Nuortenkoti Kasvunpolku tarjoaa ympärivuorokautisia lastensuojelun palveluja avohuollon tukitoimena sijoitetuille tai huostaan otetuille lapsille ja nuorille. Sijaitsemme Riistaveden maaseutukylällä, noin 35 km Kuopion keskustasta.

Paikkatiedusteluihin vastaa nuortenkodin johtaja Riitta Antikainen 040 524 8919.

Muut yhteystietomme löydät täältä.