Nuortenkoti Kasvunranta -
Turvallinen ja läsnä oleva kasvuympäristö

Nuortenkoti Kuopion kauniissa järvimaisemissa

Nuortenkoti Kasvunranta tarjoaa Kuopion kupeessa laadukkaita lastensuojelun sijaishuollon palveluita. Tarjoamme 12-17-vuotiaille huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille turvallisen ja läsnäolevan kasvuympäristön.
Pystymme reagoimaan myös kiireellisiin sijoituksiin. Kasvunrannassa on 14 asiakaspaikkaa (7+7), jotka koostuvat vastaanotto-osastosta, joka on erikoistunut kriisi- ja arviointityöskentelyyn, sekä kiintymyskeskeisestä kuntoutusosastosta pidempiaikaisesti sijoitetuille lapsille.

Moniammatillinen työyhteisömme

Nuortenkoti Kasvunrannassa työskentelee moniammatillinen työryhmä, joka on erikoistunut vakauttamis- ja arviointityöhön. Työryhmä koostuu sosionomeista, sairaanhoitajista, yhteisöpedagogeista, lähihoitajista, nuoriso- ja yhteisöohjaajista, sosiaalityöntekijöistä ja toimintaterapeuteista. Henkilöstön valinnassa ja koulutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota psyykkisten häiriöiden hoitoon ja kuntoutukseen. Henkilöstöllä on valmiudet kohdata psyykkisesti oireilevia nuoria psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena.

Kasvunrannan työntekijät käyvät Neuropsykiatrisen valmentaja -koulutuksen. Kasvunrannassa työntekijöitä koulutetaan säännöllisesti monipuolisilla ja meidän arkeamme tukevilla koulutuksilla.

Moniammatillisen työyhteisömme tärkeitä ja ohjaavia toimintamalleja:

Kiintymyskeskeinen ajattelu- ja työskentelyote.
Aito, kunnioittava ja läsnä oleva kohtaaminen arjessa.
Yhteisöllinen, osallistava ja arjen taitojen kehittäminen kohti itsenäistä elämää.
Toiminnallinen arki.
Perheen kanssa vahva yhteistyö perhetyön tuella.
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Kuvagalleria

Toiminta­mallimme

Kasvunrannan toiminta perustuu kiintymyskeskeiselle ajattelulle ja DDP-menetelmälliselle työotteelle. Kiintymyskeskeisen toiminnan keskiössä on PACE-asenne, jolla yhdessä DDP-menetelmällisen työn kanssa on todettu hyvä vaste lastensuojelun sijaishuollossa erityisesti trauma-, kiintymyssuhdehäiriö- ja käytöshäiriötaustaan. Usein varhaislapsuuden kompleksiset traumat näkyvät vakavana psyykkisenä oireiluna ja/tai päihteiden käyttönä.

Yksilölliset viikko-ohjelmat

Suotuisaa kasvua ja kehitystä tukeva arki lähtee päiväohjelmasta ja jokaisen nuoren yksilöllisestä viikko-ohjelmasta, johon on määritelty jokaisen viikon tavoitteet omaohjaajatyölle ja nuorelle itselleen. Vahva henkilöstöresurssi pystyy takaamaan turvallisuuden myös haastavassa psyykkisessä voinnissa oleville nuorille.
Terapeuttiset omaohjaajahetket tarjoavat mahdollisuuden eheytymiseen ja omaohjaajatyön tueksi voidaan järjestää DDP-terapiaa, Theraplay-hetkiä tai niiden ohella tarjota psykoterapiaa tai sairaanhoitajan keskusteluja.

Moniammatillinen tiimimme

Moniammatillinen tiimi kokoontuu viikoittain pohtimaan kunkin nuoren tilannetta ja tarkastelemaan tavoitteiden toteutumista. Työn tukena on konsultoiva lastenpsykiatri ja psykologin tutkimuksia toteuttava psykologi.

Arjessa toteutuvan neuropsykiatrisen valmennuksen avulla autetaan nuorta löytämään sisäinen motivaatio muutokseen. Suhdeperustaisessa työotteessa tavoitteena on ulkoisten rajojen sijaan päästä nimenomaan sisäisen motivaation ja oman toiminnanohjauksen tilaan.

Yhteystiedot

Nuortenkoti Kasvunranta

Tiiholantie 27
71480 KURKIMÄKI

Paikkatiedustelut

Antti Kostilainen
nuortenkodin johtaja
0400 758 243

Vastaavat ohjaajat

Otto Daavitsainen
050 437 2651

Matti Masanen
050 567 5195