NUOTTI-valmennus

Matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta nuorille

NUOTTI-valmennus on 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Heikentyminen jollain toimintakyvyn osa-alueella estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun ja työelämään suuntautumisesta. NUOTTI-valmennusta voit hakea KELA:sta ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta. NUOTTI-valmennus on nuorelle maksutonta.

 

Kasvunpolun NUOTTI-tiimi

Kasvunpolun NUOTTI-tiimiin kuuluu ratkaisukeskeisellä työotteella työskenteleviä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, joista nuorelle soveltuva valmentaja valitaan. Meillä on mahdollisuus toteuttaa NUOTTI-valmennusta myös eläinavusteisesti nuoren sitä toivoessa ja jos arvioidaan, että eläinavusteisuus tukee yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista.

7

Anne-Mari Koistinen

Anne-Mari on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja. Anne-Marilla on vahva kokemus nuorten kuntoutuspalveluista ja valmius toteuttaa valmennusta hevos- ja koira-avusteisesti.

Anne-Marin taikavoima on vahva luontoyhteys ja rauhallisuus.

 

Tuomas Laitinen

Tuomas on koulutukseltaan yhteisöpedagogi YAMK ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Parhaillaan Tuomas opiskelee työnohjaajaksi. Tuomaksella on vahva kokemus nuorten ja nuorten aikuisten palvelukentästä ja vahva voimavarakeskeinen työote.

Tuomaksen taikavoima on kokonaisuuksien hahmottaminen ja looginen ajattelu.

Salla Kolmakow

Salla on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä YTM ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Salla on toiminut pitkään erilaisissa lastensuojelutehtävissä. Salla on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja opiskelee tällä hetkellä psykoterapeutiksi. Salla voi toteuttaa NUOTTI-valmennusta hevosavusteisesti.

Sallan taikavoima on kyky nähdä asioiden hyvät puolet.

Jenna Laukkanen

Jenna on koulutukseltaan sosionomi AMK ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Jennan työkokemus painottuu lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoon. Jenna opiskelee parhaillaan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajaksi. Jenna hyödyntää valmennuksessa hevosia ja valokuvausta.

Jennan taikavoima on kauneuden huomaaminen ja söpöily.

Terhi Perkkiö

Terhi on koulutukseltaan toimintaterapeutti AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja- ja kouluttaja, perhevalmentaja ja opiskelee parhaillaan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajaksi. Terhin valmennuksissa näkyy erityisesti toiminnan terapeuttinen vaikutus. Terhillä on mahdollisuus hyödyntää hevosia ja mindfulnessia osana valmennusta.

Terhin taikavoima on kyky kuunnella ja kuulla. Terhi voimauttaa empaattisella läsnäolollaan.

Elise Rissanen

Elise on koulutukseltaan sosionomi YAMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja perhevalmentaja. Elisellä on pitkä työkokemus niin lastensuojelusta kuin vammaispalveluista. Elise opiskelee parhaillaan kouluttajaksi ja hänellä on myös erityispedagogiikan opintoja. Elisen työmenetelminä ovat valokuvaus ja valmennuksessa näkyy erityisesti vahva koulumaailman tuntemus ja erilaisten koulupolkujen räätälöinti. Elisessä on enemmän voimaa kuin pienessä kylässä, henkisesti ja fyysisesti.

Elisen taikavoima on loistava tilannetaju ja huumori.

Lisätietoja Nuotti-valmennuksesta antavat:

Salla Kolmakow

yrittäjä, toimitusjohtaja, sosiaalityöntekijä YTM, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja, DDP-orientoitunut työntekijä
040 352 2277
salla.kolmakow@kasvunpolku.fi

Tuomas Laitinen

yrittäjä, avopalveluiden vastuualue, yhteisöpedagogi YAMK, neuropsykiatrinen valmentajatoimintaterapeutti AMK
040 643 1204
tuomas.laitinen@kasvunpolku.fi