NUOTTI-valmennus

Matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta nuorille

NUOTTI-valmennus on 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Heikentyminen jollain toimintakyvyn osa-alueella estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun ja työelämään suuntautumisesta. NUOTTI-valmennusta voit hakea KELA:sta ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta. NUOTTI-valmennus on nuorelle maksutonta.

 

Kasvunpolun NUOTTI-tiimi

Kasvunpolun NUOTTI-tiimiin kuuluu ratkaisukeskeisellä työotteella työskenteleviä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, joista nuorelle soveltuva valmentaja valitaan. Meillä on mahdollisuus toteuttaa NUOTTI-valmennusta myös eläinavusteisesti nuoren sitä toivoessa ja jos arvioidaan, että eläinavusteisuus tukee yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista.

7

Taija Hiltunen

Taija on koulutukseltaan sosionomi AMK ja neuropsykiatrinen valmentaja. Parhaillaan Taija opiskelee ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Taijan voimavarakeskeiseen työotteeseen heijastuu hänen herkkä, pohdiskeleva ja empaattinen luonteensa. Taijan valmennuksissa on mahdollista hyödyntää eläinavusteisuutta sekä luovia ja kehollisia menetelmiä.
 
Taijan taikavoima on lämmin läsnäolo ja kyky havaita kauneutta. 

Salla Kolmakow

Salla on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä YTM ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Salla on toiminut pitkään erilaisissa lastensuojelutehtävissä. Salla on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja opiskelee tällä hetkellä psykoterapeutiksi. Salla voi toteuttaa NUOTTI-valmennusta hevosavusteisesti.

Sallan taikavoima on kyky nähdä asioiden hyvät puolet.

Iiris Kasanen

Iiris on koulutukseltaan toimintaterapeutti AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja ja ART-ohjaaja. Iiris on erikoistunut ”tuunaamaan” vireystiloja ja osaa auttaa voimavarojen suuntaamisessa tärkeimpiin asioihin.Iiriksellä on mahdollisuus hyödyntää koiria osana valmennusta.Iiriksen taikavoima on kyky saada ihmiset uskomaan itseensä. 

Elise Rissanen

Elise on koulutukseltaan sosionomi YAMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja ja kouluttaja. Elisellä on pitkä työkokemus niin lastensuojelusta kuin vammaispalveluista. Eliseä voi nimitellä DDP-orientoituneeksi työntekijäksi. Elisellä on taustalla myös erityispedagogiikan opintoja ja valmennuksessa näkyykin erityisesti koulumaailman tuntemus ja erilaisten koulupolkujen räätälöinti. Elisessä on enemmän voimaa kuin pienessä kylässä, henkisesti ja fyysisesti. Vapaa-ajalla Elise hullaantuu koirista.

Elisen taikavoima on loistava tilannetaju ja huumori.

Lisätietoja Nuotti-valmennuksesta antavat:

Salla Kolmakow

yrittäjä, toimitusjohtaja, sosiaalityöntekijä YTM, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja, DDP-orientoitunut työntekijä
040 352 2277
salla.kolmakow@kasvunpolku.fi