Nuortenkoti Kasvunpolku -
Turvaten & tukien nuoren elämää

Nuortenkoti maaseudulla Riistavedellä

Nuortenkoti Kasvunpolku tarjoaa ympärivuorokautisia lastensuojelun palveluja avohuollon tukitoimena sijoitetuille tai huostaan otetuille lapsille ja nuorille. Riistaveden maaseutukylällä, noin 35 km Kuopion keskustasta sijaitsevassa nuortenkodissamme on paikka seitsemälle nuorelle. Pystymme vastamaan myös kiireellisiin sijoituksiin.

Peruskoulu sijaitsee 10 kilometrin päässä nuortenkodista. Kuopiossa ja Siilinjärvellä on monipuoliset mahdollisuudet ammatilliseen koulutukseen ja lukioon. Tarvittaessa nuoren koulunkäynti mahdollistetaan joustavasti nuortenkodilla ohjaajien tuella.

Arvot ohjaavat työskentelyämme

Meille tärkeitä asioita ja arvoja ovat jokaisen nuoren kunnioittaminen ja yksilöllinen huomioiminen, kodinomaisuus, nuorten osallisuus sekä fyysinen ja henkinen koskemattomuus. Meille nuoren läheisten ja tärkeiden henkilöiden kanssa tehtävä yhteistyö on todella tärkeä asia. Näemme että lapsen perhettä kunnioittamalla ja auttamalla autamme myös nuorta.

Arvomme ohjaavat toimintaamme

Toimintamme perustuu kiintymyskeskeiseen ajatteluun. Kiintymyskeskeisyys soveltuu erityisesti lapsille ja nuorille, jotka ovat kokeneet elämässään paljon muutoksia, joilla on vaikeuksia asettua aloilleen tai joilla on todettu kiintymyksen pulmaa. Kehitykselliset traumat voivat näkyä nuoren psyykkisenä oireiluna, käytöshäiriöinä tai putoamisena ikätasoisesta kehityksestä. Me kasvunpolussa pidämme tärkeänä, että jokaiselle nuorelle kehittyy selkeä kuva itsestään ja hänen elämäänsä vaikuttaneista asioista.

Lue lisää

Me Kasvunpolussa ajattelemme, että nuoren erilaiset oireet ja vaikea käytös ovat nuoren yrityksiä kertoa omasta pahasta olostaan. Luottamuksellisen ja turvallisten suhteiden myötä myös nuorelle vaikeiden asioiden käsittely mahdollistuu. Yhdessä turvallisten aikuisten kanssa ja turvallisessa ympäristössä nuori oppii käsittelemään vaikeita tunteitaan ja tätä kautta säätelemään käytöstään. Turvallisuuden tunnetta ja turvallista perustaa luodaan selkeällä arjen päivärytmillä, aikuisen läsnäololla ja tutuilla rutiineilla.

Kuvagalleria

Kiintymyskeskeisyys toimintamme ajatusmallina

Me Kasvunpolun aikuiset näemme, että suhteen rakentaminen nuoreen on hoitavien aikuisten vastuulla ja siksi meillä tehdään ja touhutaan paljon yhdessä nuorten kanssa sekä panostetaan läsnäoloon arjessa. Vuorovaikutus nuorten kanssa ja nuorten kasvatus perustuu DDP-terapian periaatteiden mukaiseen PACE-asenteeseen. Leikkisyyden (playfullnes), Hyväksynnän (acceptance), Uteliaisuuden (curiosity) ja Empatian (empathy) avulla rakennetaan nuoren omanarvon tunnetta, itsetuntemusta, itsetuntoa ja kykyä hallita käyttämistä.

Toimintamme perustuu kiintymyskeskeiseen ajatteluun. Kiintymyskeskeisyys soveltuu erityisesti lapsille ja nuorille, jotka ovat kokeneet elämässään paljon muutoksia, joilla on vaikeuksia asettua aloilleen tai joilla on todettu kiintymyksen pulmaa. Kehitykselliset traumat voivat näkyä nuoren psyykkisenä oireiluna, käytöshäiriöinä tai putoamisena ikätasoisesta kehityksestä. Me kasvunpolussa pidämme tärkeänä, että jokaiselle nuorelle kehittyy selkeä kuva itsestään ja hänen elämäänsä vaikuttaneista asioista.

Loistava tiimi ja asiantuntijat nuoren tukena

Meillä työskentelee moniammatillinen porukka, joka tekee työtä suurella sydämellä. Työryhmäämme kuuluu sosionomeja, yhteisöpedagogeja, lähihoitajia, lasten- ja nuorten ohjaajia ja sosiaalityöntekijä. Lisäksi meillä on tarvittaessa käytettävissämme sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, psykoterapeuttiopiskelija, musiikkiterapeutti, fysioterapeutti ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja.

Meidän koko vakituinen henkilökuntamme käy neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen ja prosessikoulutuksen kiintymyskeskeiseen ajatteluun. Osa henkilökunnastamme on käynyt VOIKUKKIA-ryhmänohjaaja koulutuksen, jossa keskitytään erityisesti sijoitettujen lasten syntymävanhempien tukemiseen.

Yhteystiedot

Nuortenkoti Kasvunpolku

Puutiolampi 20
71150 VARTIALA

Paikkatiedustelut ja lisätiedot

Tiina Ylivainio
nuortenkodin johtaja
040 759 6146