Kiintymyskeskeisyys & Mindfulness taso 1, kevät 2022

Koulutus tarjoaa tietoa ja menetelmiä kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten ja nuoren kanssa työskentelyyn. Koulutus on suunniteltu tueksi lastensuojelun työntekijöille, sijaisvanhemmille, psykiatrian työntekijöille sekä varhaiskasvatuksen ja koulun henkilökunnalle. Koulutuksessa yhdistyy kaksi erinomaista teoriaa ja menetelmää traumatisoituneiden lasten ja nuoret kohtaamiseen. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä kiintymyssuhteen vaikutuksesta ja soveltaa sitä kasvatukseen ja kuntoutukseen. Kiintymyskeskeinen ajattelu pohjaa Dan Hughesin kehittämään DDP-terapiaan. DDP ja kiintymyskeskeinen vanhemmuus tarjoaa vanhemmalle kokonaisvaltaisen huomioivan tavan kasvattaa ja hoitaa traumatisoitunutta lasta tai nuorta. Kiintymyskeskeisyys ja sen sydämestä löytyvä PACE-asenne tarjoavat myös aikuiselle palkitsevan tavan olla sitoutunut ja turvallinen aikuinen. Tutkimusten mukaan kiintymyskeskeinen osaaminen lisää työntekijöiden sitoutumista lastensuojelutyössä ja vähentää vaihtuvuutta. Kiintymyskeskeistä ajattelua täydentää mindfulness, joka tarjoaa aikuiselle kykyä olla tietoisesti läsnä kasvatustilanteissa. Tutkimukset osoittavat, että yksi tärkeimmistä lasten menestymistä edistävistä tekijöistä on vanhemman kyky reflektoida mielen sisäistä maailmaa. Aikuiset, jotka opettelevat tämän taidon, pystyvät aistimaan omat ja lastensa mielenliikkeet selkeämmin. Kiintymystä koskevat tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhemmilla, jotka näkevät mielen, ajattelevat mielen termein ja puhuvat mielestä, on lapsia, joiden sosiaalinen, emotionaalinen ja kognitiivinen kehitys kukoistaa.

Kiintymyskeskeisyys & mindfulness -koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta tasosta, joista taso 1 tarjoaa johdannon kiintymyskeskeisyyteen ja mindfulnessiin.

 

Koulutus koostuu neljästä kolmen tunnin opetusjaksosta ja kolmesta työnohjauksellisesta tapaamisesta koulutuskertojen välillä. Lisäksi koulutukseen kuuluu lähijaksojen välillä tehtäviä harjoituksia ja tutustumista kirjallisuuteen.

 

Lähijaksot:

22.2.2022 klo 9-12

 • Kiintymyssuhdeteoria
 • Jäsentyneet kiintymyssuhdetyylit
 • Mindulnessin perusteet

22.3.2022 klo 9-12

 • Jäsentymätön kiintymyssuhdetyyli
 • Kiintymyssuhdetraumat
 • Myötätunto & itsemyötätunto

26.4.2022 klo 9-12

 • Vanhemmuus ja kiintymyssuhdemallit
 • Tunteiden säätely
 • Mentalisaatio
 • Empatia

34.5.2022 klo 9-12

 • Terapeuttinen vanhemmuus
 • PACE-asenne
 • Tietoinen vanhemmuus

Kategoriat

Avainsanat

Lisää kirjoittajalta

Uusimmat blogi­kirjoitukset