Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Green care painotuksella 30op, kevät 24

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Green Care painotuksella 30 op 

18.1.2024 – 23.11.2024 (18 nepsy lähiopetuspäivää + 9 green care puolikasta lähiopetuspäivää) 

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD tai Autismin kirjo. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista. 

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja haasteiden ratkaisuun.  

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.  

Kasvunpolun neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus tarjoaa neuropsykiatristen erityisvaikeuksien kohtaamiseen suhdeperustaisen näkökulman. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisten menetelmien ohella tutustutaan kiintymyskeskeiseen työskentelyyn. Neuropsykiatristen erityisvaikeuksilla ja kiintymyksen haasteilla on tutkitusti yhteys. Yhdistämällä DDP-menetelmiä ratkaisukeskeiseen kuntoutukseen saadaan kokonaisvaltainen, asiakasta ja hänen verkostoaan tukeva työskentelyote.  

Lähijaksot: 

 

 1. lähijakso: 18.-20.1.2024

 

 1. lähijakso: 15.-17.2.2024

 

 1. lähijakso: 14.-16.3.2024

 

 1. lähijakso: 11.-13.4.2024

 

 1. lähijakso: 16.-18.5.2024

 

 1. lähijakso: 15.-17.8.2024

 

 1. lähijakso: 19.-21.9.2024

 

 1. lähijakso: 24.-26.10.2024

 

 1. lähijakso: 21.-23.11.2024

 

Torstaisin ja perjantaisin klo 9.00–15.00, lauantaisin klo 10-13. 

 

Paikka  

Koulutus toteutuu Kuopion Kurkimäessä ja Kasvunpolun hevostoimintatallilla Hiltulanlahdessa sekä luontoympäristössä. 

 

Kohderyhmä 

Koulutus on suunnattu erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa työskenteleville. Koulutus soveltuu hyvin opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, mm. opettajille, erityisopettajille, terapeuteille, hoitajille, ohjaajille sekä mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille. 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. 

 

Tavoite 

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa sekä käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksessa perehdytään neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostossa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. 

Koulutuksessamme sovelletaan neuropsykiatrisen valmennuksen prosessia Green Care toimintaympäristöihin. Luonto- ja eläinavusteiset interventiot soveltuvat erinomaisesti neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiksi. Koulutuksen aikana toteutamme käytännönharjoituksia luonto- ja talliympäristössä. Kasvunpolun neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus tarjoaa neuropsykiatristen haasteiden kohtaamiseen Green Care perusteisen näkökulman. 

 

Keskeiset sisältöalueet  

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
 • Positiivisen psykologian perusteet
 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Kiintymyskeskeinen työskentely ja DDP-menetelmät
 • Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa
 • Eläin työparina valmennuksessa, eläimen hyvinvointi, toiminnan turvallisuus
 • Valmennusmenetelmien soveltaminen luontoympäristöön
 • Green Care neuropsykiatrisen valmennuksen viitekehyksenä
 • Eläinavusteiset interventiot nepsyvalmennuksen menetelminä

 

Kouluttajat 

Elise Rissanen, sosionomi YAMK, neuropsykiatrinen valmentaja, kouluttaja, DDP-orientoitunut työntekijä. Elise on työskennellyt vuosien ajan lastensuojelun ja kehitysvammapuolen työssä. Elisen erityisosaamista on kouluympäristö, tällä hetkellä Elise tekee etenkin NUOTTI-valmennusta mikä kohdentuu nuoren koulu- ja työelämän tukemiseen. Elise hullaantuu vapaa-ajalla koirista. 

 

Tiina Ylivainio, yhteisöpedagogi, neuropsykiatrinen valmentaja, kouluttaja, lyhytterapeutti, DDP-orientoitunut työntekijä. Tiina on työskennellyt vuosien ajan lastensuojelun työssä. Tiina erityisosaamista on kiintymiskeskeisyys ja DDP-menetelmät. 

 

Milja Halonen, sairaanhoitaja, GC Nepsy valmentaja, HeLMi-ohjaaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja opiskelee parhaillaan ratsastusterapeutiksi. Milja työskentelee nuortenkodeilla ja tekee kuntoutustyötä eläinavusteisteisesti. 

 

Taru Smura, kätilö ja vauvamyönteisyys kouluttaja, opiskelee biotalouden agrologiksi. Taru osallistuu hevosten kokonaisvaltaiseen huolenpitoon ja kohtaa kaikki erilaiset persoonat lempeydellä. Tarun kiinnostuksen kohteet liittyvät eläin- ja luontoavusteisuuteen sekä kiintymyskeskeisyyteen. 

 

Koulutuksessa vierailevina asiantuntijoina mm. psykiatrian erikoislääkäri ja taideterapeutti. 

 

Lisätietoja 

 

Elise Rissanen, 040 351 6328, elise.rissanen@kasvunpolku.fi 

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti 9.1.2024 mennessä: 

https://link.webropol.com/s/nepsyvalmentaja24

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. Kutsu koulutukseen valituille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. 

 

Hinta 

Hinta 2250 euroa + ALV 24 %. Hinta sisältää lähiopetuksen ja siinä jaettavan opetusmateriaalin (valmentajan opas ja oppikirja) ja kahvitarjoilut. Laskutus voidaan sopia useammassa erässä. Laskutus voidaan sopia useammassa erässä rahoituksen kautta. Koulutukseen valitut saavat maksulinkin.  

Kategoriat

Avainsanat

Lisää kirjoittajalta

Uusimmat blogi­kirjoitukset